Обучение

Документи

 

Етичен кодекс ТУК

Годишен план ТУК

Стратегия за развитие на детската градина ТУК

План за изп.стратегия 2018-2020 ТУК

Програма превенция раннонапускане ТУК

Програма за деца от уязвими групи ТУК

Програмна система ТУК

Мерки качество ТУК

План за действие по БДП ТУК