Обучение

Организация на деня

 

 

Часови интервал

Дейности

7.00 - 8.30

Прием на деца, дейности по интереси ; дейности, организирани от детския учител

8.30 - 9.00

Закуска

9.00 - 11.00

Основни форми на педагогическо взаимодействие

10.30

Подкрепителна закуска

11.00 - 12.00

Допълнителни форми на педагогическо 
взаимодействие; Дейности по избор

12.00 - 13.00

Обяд

13.00 - 15.00

Следобеден сън

15.10 - 15.30

Подвижни игри

15.30

Следобедна закуска

16.00 - 17.00

Дейности по избор

17.00 - 19.00

Игри и предаване на децата на родителите