Обучение

Правилник за дейността

Правилник за дейността на ДГ №198 "Косе босе" за учебната 2019-2020 година.

С този правилник се урежда организацията, управлението и дейността на ДГ № 198 ”Косе Босе”, условията за прием, правата и задълженията на педагогическия, медицинския, административен и обслужващ персонал, на децата и родителите; организацията на образователно- възпитателния процес и медицинското обслужване.

 

Вижте целият правилник ТУК