• Правилник за дейността на Дг 198 “Косе-Босе” виж
  • Етичен кодекс виж
  • Годишен план виж
  • Стратегия за развитие на детската градина 2020-2024 виж
  • План за изп.стратегия 2021-2022 виж
  • Програма превенция ранно напускане виж
  • Програма за деца от уязвими групи виж
  • Програмна система виж
  • Мерки качество виж
  • План за действие по БДП виж