Обява

за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ №198 “Косе Босе”.

*Пиано

Вижете обявата ТУК

Обява

за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ №198 “Косе Босе”.

  • Подвижни игри с топка
  • Приложни изкуства
  • Модерни танци
  • Пиано

Вижете обявата ТУК

Протокол

за избор на физически и/или юридически лица за осъществяване на допълнителни образователни дейности.

  • Подвижни игри с топка
  • Приложни изкуства
  • Модерни танци
  • Пиано

Вижете протокола ТУК

Заповед

за  допълнителни образователни дейности.

Подвижни игри с топка ТУК

Приложни изкуства ТУК

Модерни танци ТУК

 

Обява

за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ №198 “Косе Босе”.

Вижете обявата ТУК

about-us_section_03_2
Изкуство

 

Народни танци - допълнително заплащане

Протокол и заповед за избор на изпълнител за допълнителни образователни дейности - ТУК

portfolio-single_section_05
Чуждоезиково обучение
This is the heading​

 

Английски език с роботика - допълнително заплащане

Протокол и заповед за избор на изпълнител за допълнителни образователни дейности - ТУК

portfolio-single_section_06
Спорт

 

Подвижни игри с топка – допълнително заплащане

Протокол и заповед за избор на изпълнител за допълнителни образователни дейности - ТУК