Това сме ние

Всеотдайни и професионално подготвени специалисти, понякога сме създатели на игри, понякога търсачи на нови светове, но винаги любящи и грижовни към малките си птички.  В нашето гнездото си имаме разнообразие, приятелство и веселие. Умеем да използваме интерактивни методи, иновации и даровете на природата, за да даваме простор на всяко детско любопитство.

 

Педагогически специалисти

Непедагогически специалисти

Медицински сестри

Радка Панайотова

Пенка Божилова

Грозденка Цанкова

Мария Савова

Снежана Станилова

Камелия Котева – Николова

Таня Ценова

Фатма Ниязи

Дияна Кочева

Цветанка Стефанова

Лили Василева

Антоанета Георгиева

Петя Тренева

Боряна Кръстева

Михаил Кючуков

Мариана Тодорова

Магдалена Лазарова – счетоводител

Цвета Тупарова – ЗАС

 

Радмила Велкова – главен готвач

Силвия Найденова – помощник-готвач

Янаки Василев – огняр, общ работник

Игнат Йорданов – огняр, портиер

Силвина Николова

Марийка Котева

Стефка Атанасова

Христина Николова

Стефанка Кленова

Анелия Илиева

Цветелина

Борислава 

Тереза Даковска

Цветомира Миленова

Десислава Лазарова

Йорданка Станимирова

Цветанка Денчева

Таня Койчева

Лили Тончева

Мариана Ботева

oie_jpg 2
nanny_section_07_1

Квалификация на екипа

Всяка година, съответно изискванията на МОН, екипът на ДГ 198 “Косе Босе”, преминава през специализирани квалификации.