Това сме ние

Всеотдайни и професионално подготвени специалисти, понякога сме създатели на игри, понякога търсачи на нови светове, но винаги любящи и грижовни към малките си птички.  В нашето гнездото си имаме разнообразие, приятелство и веселие. Умеем да използваме интерактивни методи, иновации и даровете на природата, за да даваме простор на всяко детско любопитство.

 

Педагогически специалисти

Непедагогически специалисти

Медицински сестри

Радка Панайотова

Пенка Божилова

Грозденка Цанкова

Мария Савова

Снежана Станилова

Камелия Котева – Николова

Таня Ценова

Фатма Ниязи

Дияна Кочева

Лили Василева

Антоанета Георгиева

Петя Тренева

Бранимира Стоянова

Михаил Кючуков

Мариана Тодорова

Магдалена Лазарова – счетоводител

Цвета Тупарова – ЗАС

Паулина Петровска – касиер-домакин

Радмила Велкова – главен готвач

Силвия Найденова – помощник-готвач

Иван Иванов – огняр, общ работник

Игнат Йорданов – огняр, портиер

Силвина Николова

Ели Теофилова

Славка Георгиева

Любка Раденкова

Ралица Димитрова

Стефка Атанасова

Христина Николова

Лучия Кръстева

Даяна Ласкина

Тереза Даковска

Цветомира Миленова

Цветанка Стефанова

Цветанка Денчева

Нели Павлова

Таня Койчева

Лили Тончева

nanny_section_07_2
nanny_section_07_1

Квалификация на екипа

Всяка година, съответно изискванията на МОН, екипът на ДГ 198 “Косе Босе”, преминава през специализирани квалификации.