Адресът ни е:

Гр.София, район Връбница,
ул. "Войводово" №4

Свържете се с нас:

0876 731-518

Изпратете ни Имейл:

dg_kosebose@abv.bg
info@dg198-kosebose.com
info-2203355@edu.mon.bg

Изпратете запитване

Моля попълнете всички полета: