В ДГ 198 “Косе Босе”, ценим индивидуалността на всяко дете и вярваме, че с необходимите способи, може да подпомогнем разкриването на потенциала и да вдъхнем смелост на малките птички, да полетят с устрем към бъдещите предизвикателства.

Екипът за подкрепа на личностно развитие (ЕПЛР), се състои от 2-ма  логопеди, 2-ма психолози и 2-ма ресурсни учители. Ние сме специалисти,  които вярват в способностите на децата, в интуицията на техните родители и в равните възможности за развитие на всяко дете. Приемаме и помагаме и на специалните деца – тези, които имат различни трудности в развитието и общуването, като им създаваме обстановка и възможности, в които да се чувстват пълноценни и можещи, мотивирани и знаещи. Потърсете ни! Тук сме, за да ви бъдем полезни!

График за консултации с родители на специалистите от Екип за подкрепа на личностното развитие ТУК

Ресурсен учител

Психолог

Логопед

Ресурсен учител

Стимулиране познавателното развитие на детето, развитие на социални и комуникативни умения, адаптация към трудностите, които изпитва и включване с желание в образователния процес е мисията на всеки ресурсен учител

Ще провокираме творческата изява в него, според силните му страни и възможностите за изпълнение, така че да развием слабите и да изградим самоувереността му.

Ресурсни учители:

Лили Василева/Антоанета Георгиева

  • Ценим различията 
  • Създаваме приятелска среда
  • Адаптираме полезни практики

Психолог

Ролята на психолога в детската градина е да открие правилния път към вътрешната Вселена на детето, като подпомогне формирането на по-добра комуникация, в сигурна и защитена среда.

Трудната адаптация към ясла/детска градина, негативни емоционални преживявания, обучителни затруднения и всичко друго, което се отнася до развитието в този сензитивен период от формирането на личността, намира положително отражение при работа със специалисти.

Съвместната работа по планиране на  бъдещите стъпки, стимулират развитието на детето, подобряват вниманието, социална и емоционална интелигентност, като им осигурява равна възможност за включване в училищна среда

Психолози: Петя Тренева/Боряна Кръстева

  • Ценим емоциите
  • Общуваме
  • Търсим сътрудничество

Логопед

 Говорните терапевти имаме индивидуален подход към нуждите на всяко дете, необходимите знания в областта на езиковата и речева патология и владее умения за превенция, диагностика и терапия на говорни и езикови нарушения.

Вярваме в идеята, че това, което днес влагаме в нашите деца, утре ще се върне неколкократно.

Ние сме добри приятели с малчуганите, а чрез игра постигаме заложените целите към прогрес.

Най-важният фактор за добре свършена логопедична работа е спечеленото доверие и греещите детски усмивки.

Логопеди: Михаил Кючуков/Мариана Тодорова

  • Индивидиален подход
  • Адаптивност