Maтериалната база отговаря на всички изисквания за здравословно и безопасно отглеждане,възпитание и обучение на децата.Интериорът на групите е съобразен с възрастовите потребности на нашите възпитаници.

Интериор
Салон
Битов кът
Сензорна зала
Логопед
Ресурсен учител
Психолог
Кухня
Двор