НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 

ДГ № 198 „Косе Босе“ участва и беше одобрена по съответната национална програма, през 2016г. и през 2019г. Две от интерактивните дъски и късофокусните проектори в групите на детското заведение са осигурени от НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.