Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила