Ние ви очакваме

Тук ще намерите информация как да кандидатствате и какви медицикски документи са необходими за новопъстъпили деца.

Заявленията за прием се подават онлайн след регистрация в сайта на: ИСОДЗ

Децата се класират от “Информационна система за обслужване на детските градини” съобразно събраните точки от посочените критерии.

Документи за записване на детето:

 • Родителите представят при директора на детското заведение документите изисквани от информационната система
 • Заявление
 • Копие от акта за раждане
 • Медицински изследвания за заразоносителство
 • Медицинска бележка от личния лекар /издадена един ден преди постъпване на детето в детската градина/ за контакти с остри заразни заболявания
 • “Васерман” на един от родителите при първо постъпване на детето в детска ясла
 • Медицински документи /ако детето е със специални образователни потребности (СОП) или хронично заболяване – протокол от тричленна лекарска комисия, вкл. специалист /и други документи и изследвания по заболяването, епикризи, резултати от специалисти/
 • Молба свободен текст /посочват се мотивите за избор на детското заведение/
 • Здравна лична профилактична карта на детето
 • Имунизационен паспорт на детето
 • Ксерокопие на лична карта на един от родителите с адресна регистрация в София или р-н “Сердика”
 • Служебни бележки на родителите за работа по трудов договор и адрес на месторабота
 • Профила на детето от ИСОДГ със заявените първо желание, критерии и брой точки
 • Декларация по образец за истинността на представените документи
 • Декларация по образец със сведения за дневника

Приемно време за записване на децата:

 • Лична здравно-профилактична карта
 • Имунизационен паспорт
 • Медицински изследвания за постъпване в детска градина 
  /справка при личния лекар/
 • Изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити /не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина
 • Кръв и урина /не по-рано от 7 дни преди постъпване в детската градина/ 
 • Медицинска бележка от личния лекар /издадена един ден преди постъпването в детското заведение/, че детето е клинично здраво и не е в контакт с ОЗБ
 • Изследване за чревни паразити
 • Медицинска бележка от личния лекар /издадена един ден преди постъпването в детското заведение/, че детето е клинично здраво и не е в контакт с ОЗБ