Вътрешни правила за планиране,възлагане и организация на провеждане на процедурите за обществени поръчки,профил на купувача и контрол по изпълнението на сключените договори ТУК