Алергени
  • Зърнени – „З”
  • Млечни – „М”
  • Риба – „Р”
  • Соя и пр. – „С”
  • Синап и пр. – „Си”
  • Сусам и пр. – „Су”.
  • Целина – „Ц”
  • Яйца – „Я”
  • Ядки – „Яд”
  • Серен Диоксид – „SO”
Меню

Менюто се качва всяка седмица  в PDF формат.

Изготвил  – м.с. Денчева

Гл. готвач – Р. Велкова