Приятели на спорта

Ежегодно екипът и децата в ДГ № 198 „Косе Босе“ организират и участват в спортен празник под надслов „Приятели на спорта“. Обезпечаването с уреди, пособия и награди е регламентирано с Постановление № 46 на МС от 19.03.2020г. Със средствата, предоставени ни от Столична община ние обогатяваме спортната си база и развиваме дейностите по физическо възпитание и спорт.