За поредна година нашето детско заведение предоставя на малките си възпитаници плодове и зеленчуци по проект на Държавен донд "Земеделие", схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Министерството на земеделието и храните организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително сертифицирани за доставката на плодове и зеленчуци. Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти от подрастващите.